Η μονάδα παραγωγής της ΕΠΑΠ εκτείνεται συνολικά σε μία επιφάνεια 20.000τ.μ. που καλύπτει χώρους αποθήκευσης, φόρτωσης και τρεις σύγχρονες γραμμές παραγωγής αναψυκτικών: γυάλινης φιάλης 250ml, 330ml, κουτιού 330ml και πλαστικής φιάλης ΡΕΤ 500ml και 1.5lt.

Το 2012 η εταιρεία επένδυσε σε επιπλέον τεχνολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες παραγωγής τόσο των δικών της προϊόντων, όσο και αυτών της ιδιωτικής ετικέτας (PL). Οι βελτιώσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό συνεχίζονται ακόμη και σήμερα, προκειμένου να διατηρείται η βέλτιστη παραγωγική δυναμικότητα που της εξασφαλίζει την απαραίτητη επάρκεια και αυτονομία, ώστε να καλύπτει όλη τη γκάμα των συσκευασιών που απαιτούν οι σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες.

Start typing and press Enter to search